Reumatism Medicin

Reumatism medicin


Studie visar att Curcumin är säkert och effektivt och är kliniskt bevisat för behandling av kronisk ledvärk hos patienter med reumatisk artros.
Dot Shot; upp till 39 gånger bättre effekt!

En publicerad klinisk studie på kronisk ledsmärta med vattenlösligt curcumin i jämförelse med placebo visar att den vattenlösliga curcumin på grund av dess antiinflammatoriska och immunmodulerande effekt är mer effektiv och säkrare i jämförelse med placebo vid behandling av kronisk ledvärk på grund av reumatism och ledvärk.