Antiinflammatorisk Shot


Studier visar att flytande curcumin visade sig vara lika effektivt som kortison och ibuprofen vid behandling av inflammationer.