Artros

Studier visar att flytande curcumin visade sig vara lika effektivt som kortison och ibuprofen vid behandling av inflammationer.

En publicerad klinisk studie på kronisk ledsmärta med vattenlösligt curcumin i jämförelse med placebo visar att den vattenlösliga curcumin på grund av dess antiinflammatoriska och immunmodulerande effekt är mer effektiv och säkrare i jämförelse med placebo vid behandling av kronisk ledvärk på grund av reumatism och ledvärk.