VAD ÄR DOTSHOT?

DOT SHOT är en ny, innovativ dryck gjord på vattenlösligt curcumin från gurkmejaoleoresin med en uppfriskande smak av lime. DOT SHOT innehåller naturliga ämnen.
Att curcumin är antioxidant och är kraftfullt antiinflammatorisk har varit känt sedan länge. Ämnet har dessutom andra gynnsamma egenskaper, bl.a. vid lever-, mage-tarmsjukdomar och vid infektioner. För att förstärka effekten ytterligare har curcumin nu gjorts tillgängligt i en dryck som tillverkats med vattenlösligt curcumin: DOT SHOT (70 ml).
DOT SHOT erbjuder upp till 39 gånger bättre upptag i kroppen jämfört med gurkmejaextrakt i tablett- eller kapselform, och det förbättrade upptaget omsätts även i förstärkt effekt.

VAD ÄR CURCUMIN?

Gurkmeja innehåller curcuminoider, en grupp av ämnen som bl.a. ger gurkmejan sin starka gula färg.
Den huvudsakliga curcuminoiden, som även är den mest studerade, är curcumin–den substans som ger gurkmejan sina läkande egenskaper.
Curcumin extraheras från gurkmejaoleoresin.

Curcumin från gurkmeja har betraktats som ett kraftfullt naturläkemedel i Indien och Kina i ca 5 000 år, och uppskattats särskilt för sina
antiinflammatoriska och antioxidanta egenskaper. Curcumin är ett viktigt läkeämne inom den traditionella indiska medicinläran Ayurveda.
Man tror att gurkmeja introducerades i Europa av Marco Polo, som ett mindre dyrbart alternativ till saffran.

Källor: ROM. J. BIOL. – PLANT BIOL., VOLUME 55, Nr. 2, S. 65–70, BUKAREST, 2010.

HÄLSOEFFEKTER

Flera viktiga studier har gjorts kring gurkmeja och dess effekter, och vi ger en sammanfattning av resultaten nedan:

Antioxidant:

Antiinflammatorisk: Oralt administrerat curcumin visade sig vara lika effektivt som kortison och ibuprofen vid behandling av inflammationer.

Leverskyddande: Curcuminets antioxidanta och antiinflammatoriska egenskaper bidrar till att stärka leverskyddet.

Hjärta och kärl: Gurkmeja har en skyddande effekt på hjärta och kärl, bl.a. genom att minska kolesterol- och triglyceridnivåer.

Infektioner: Curcumin hämmar tillväxten hos en mängd olika virus, bakterier och parasiter. Hjälper också vid svampinfektioner.

Mage-tarm: Gurkmeja/curcumin antiinflammatoriska effekt hjälper vid flertal olika mag-tarm sjukdomar.

Källor:

 1. ROM. J. BIOL. – PLANT BIOL., VOLUME 55, Nr. 2, S. 65–70, BUKAREST, 2010.
 2. Altern Med Rev 2009;14(2):141–153.
 3. Mol Cancer 2011 vol. 10, Feb 7.
 4. Journal of Tropical Medicine Volume 2016, Article ID 2853045
 5. Int. J. Mol. Sci. 2019, 20, 1912
 6. Int J Biochem Cell Biol. 2009 ; 41(1): 40–59.
 7. ECR_14.2_117-22 review 2019

UPPTAG - HÄLSOEFFEKT

Curcumin har låg oral biotillgänglighet, vilket betyder att kroppen endast kan ta upp en mycket liten del av det curcumin du sväljer.
Bättre biotillgänglighet innebär alltså mer effektiva curcuminprodukter.

DOT SHOT är en ny, innovativ dryck baserad på vattenlösligt curcumin med snabbare och upp till 39 gånger bättre upptag än andra traditionella gurkmejaextrakt i tablett- eller kapselform på marknaden. Den förbättrade upptagningen omsätts även i förstärkt effekt.

OXIDATIV STRESS

Oxidativ stress är benämningen på ett tillstånd där det förekommer så många reaktiva syreradikaler i kroppen att den inte hinner bryta ned reaktionsintermediärerna eller reparera de skador som radikalerna orsakat. Oxidativ stress tros vara en viktig bidragande faktor till många sjukdomar, t.ex. neurodegenerativa sjukdomar (som Alzheimer) och hjärt-kärlsjukdomar.

Curcumins antioxidanta effekter bidrar till att skydda kroppen mot oxidativ stress.

Curcumins prooxidanta eller antioxidanta egenskaper beror på ämnets koncentrationsgrad. Det innebär att den ökade curcuminupptagningen som Dot Shot erbjuder har en reell verkan på den antioxidanta aktiviteten.

Källor: Int.J.PharmTech Res.2014,6(1), s. 280–289.

LEVERSKYDD

Alkoholrelaterad leverskada är benämningen på en skada på levern som kan utvecklas till en mängd olika besvär, t.ex. fettlever, leverinflammation (hepatit), levernekros (alkoholhepatit), biverkan från läkemedel eller skrumplever (alkoholcirros). Många av de giftiga effekterna hos etanol har kopplats till dess metabolisering. Vid oxidering av etanol genereras giftiga biprodukter, t.ex. acetaldehyd och reaktiva syreradikaler, som kan orsaka oxidativ stress och därmed celldöd och cellskador.

Dot Shots antioxidanta och antiinflammatoriska egenskaper stärker leverskyddet. I en klinisk studie visades det att Dot Shot minskar acetaldehydnivåerna i kroppen, och därmed motverkar de negativa effekterna av alkoholkonsumtion.

Källor:

 1. Nutrients 2018, 10, 855; doi:10.3390/nu10070855
 2. Journal of Biomedicine and Biotechnology Volume 2009, Article ID 981963

ANTIINFLAMMATORISKA EFFEKTER

Curcuma longa (gurkmeja) har länge använts som inflammationshämmande naturläkemedel inom den Ayurvediska medicinen. Oralt administrerat curcumin har visat sig vara lika effektivt som kortison och ibuprofen vid behandling av inflammationer. Dessa antiinflammatoriska egenskaper kan tillskrivas curcuminets förmåga att hämma både biosyntes av inflammatoriska prostaglandiner från arakidonsyra och neutrofilers funktion vid inflammation dvs verka både pro-inflammatorisk och anti-inflammatorisk då inflammationer uppstått.

Källor:

 1. Int J Pharm Biomed Sci. 2014;5(1):17–23
 2. Int J Biochem Cell Biol. 2009 ; 41(1): 40–59.
 3. 2_117-22 review 2019
 4. J Med Food 19 (8) 2016, 717–729
 5. Clinical Interventions in Aging 2014:9 451–458

DOT SHOT I KLINISKA STUDIER

En publicerad klinisk studie på kronisk ledsmärta med vattenlösligt curcumin i jämförelse med placebo visar att den vattenlösliga curcumin på grund av dess antiinflammatoriska och immunmodulerande effekt är mer effektiv och säkrare i jämförelse med placebo vid behandling av kronisk ledvärk på grund av reumatoid artrit.

En annan publicerad klinisk studie visar hur Dot Shot hjälper kroppen att återhämta sig efter alkoholintag. Studien visar att det vattenlösliga curcuminet i Dot Shot tas upp i kroppen och att den ger leverskyddande effekt.

 

PLANERADE STUDIER

Ytterligare studier är på väg.

Utvalda Produkter